Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeente heeft de bouwaanvraag voor 18 appartementen en 3 woningen aan de Groenlaan in Herzele toegekend aan de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek Aalst. Het sociaal huisvestingsproject komt op de plaats waar vroeger de brandweerkazerne en de gemeenteschool stonden. Het project bestaat uit een- en meergezinswoningen op het einde van de Groenlaan en zal ingericht worden als een woonerf. Een eerste woonblok met 18 entiteiten paalt aan de gewestweg en volgt de lintbebouwing. Een tweede woonblok telt 3 entiteiten en situeert zich in de tuinzone.