Skip to content

johan van bever

advertentie
Er is een oplossing voor het doorknippen van enkele buurtwegen in Sint-Lievens-Esse en Steenhuize.


Door de rechttrekking van de N42 dregden enkele druk gebruikte buurtwegen afgesneden te worden. Er kwam protest van buurtbewoners. Het gemeentebestuur van Herzele zocht samen met de Vlaamse overheid naar een oplossing. En die blijkt nu gevonden en wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 26 april. Er worden heel wat milderende maatregelen voorgesteld die de fietsers en wandelaars ten goede komen. Op vraag van het College zijn er formele toezeggingen bekomen van de Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts, die deze drie zaken in een brief aan het bestuur bevestigt. Er komt een fietsbrug in de Schonenberg, er komen fietsvoorzieningen op de Ventweg en fietssuggestiestroken langs de Schipstraat. Bovendien komt er een ontsluiting tussen de N42b en de N42 en een verbetering voor de leugenstraat. Dit alles moet samengezien worden met de reeds eerder getroffen maatregel om het fietspad langs de N42 tussen de Assestraat en Ascoop om te vormen tot een dubbelrichtingsfietspad, waarlangs de fietsers in de autoluwe N42b terechtkomen.