Skip to content

johan van bever

advertentie
Natuurpunt Herzele heeft zich de laatste tijd ontfermd over padden en bosuilen.


De paddentrek in de Ternatstraat en de Bergafstraat tussen Herzele en Hillegem is afgelopen. Het gemeentebestuurh ielp de actie met het plaatsen van een structuur om de padden een veilige doortocht te garanderen. Voor het tweede opeenvolgende jaar werden de vergaarde padden ‘s morgens overgezet door de vrijwilligers. Gedurende de periode van 1 maand werden 917 padden in hun biotoop terug vrijgelaten. In het verleden werden op die plaats veel padden door doorgaand verkeer platgereden. Vanaf volgend jaar kan deze actie naar andere kritieke punten in de gemeente doorgetrokken worden. Daarnaast werd een grote bosuilentelling uitgevoerd. Op talrijke plaatsen in de gemeente werden luisterposten in kaart gebracht en door middel van geluidsopnames kon men een helder inzicht krijgen van het bosuilenbestand in Herzele. 37 bosuilenparen werden op deze manier geregistreerd. De steenuilenpopulatie daarentegen is er de laatste jaren sterk op achteruit gegaan. De reden hiervan wordt nog steeds onderzocht. Tijdens deze acties verplaatsen de monitors zich ‘s avonds in de biotoop, wat bij sommige omwonenden tot ongerustheid leidde. Om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden zal Natuurpunt deze activiteiten voortaan op voorhand aan de bevolking meedelen.