Skip to content

johan van bever

advertentie
BLID, dat is de Belgische Landelijke Inspectiedienst voor dierenwelzijn, wil dat de schapen die langs de N42 in Oosterzele lopen een hok krijgen waar ze beschutting kunnen vinden. BLID kreeg klachten van passerende weggebruikers en heeft daarop de afdeling wegen en verkeer Oost-Vlaanderen gecontacteerd en de opmerkingen overgemaakt.
De schapen langsheen de N42 zorgen voor het natuurlijk onderhoud van de wegbermen. Volgens BLID kunnen de schapen nergens schuilen. Ze kunnen nergens droog liggen en worden steeds gestoord door het voorbij razende wegverkeer.
De schapen vallen onder de verantwoordelijkheid van de vzw Pro Natura. Daar klinkt het dat het om een speciaal ras van schapen gaat. Dit ras heeft geen beschutting nodig. Volgens BLID is het voorzien van beschutting een wettelijke verplichting.