Skip to content

johan van bever

advertentie
SVVO bleef afwezig op de viering van Oosterzele als Fair Trade gemeente. De reden van de afwezigheid blijkt een gerechtelijke zaak.

Volgens Jan Bogaert is het beleid in Oosterzele, op vlak van ontwikkelingssamenwerking, het voorbije jaar afwezig gebleven. Enkele vrijwilligers die de projecten te goeder trouw overeind hielden worden nu vervolgd. Er is een gerechtelijke klacht van het schepencollege tegen bestuursleden van de adviesraden. Om die reden vond SVVO het ongepast om de titel van Fair Trade Gemeente te vieren.

Dat er een gerechtelijke klacht is tegen enkele personen wordt bevestigd door burgemeester Johan Van Durme en schepen van ontwikkelingssamenwerking Marleen Verdonck. De klacht heeft volgens hen niets te maken met de protestactie van enkele maanden geleden aan het gemeentehuis. Wat er wel precies aan de hand is kan niet gezegd worden zolang het gerechtelijk onderzoek bezig is.