Skip to content

johan van bever

advertentie
Het gemeentebestuur van Oosterzele zal een aantal gronden aankopen met de bedoeling om de bunkerroute beter te kunnen ontsluiten. Momenteel lopen delen van de route over private eigendommen en dat kan problemen opleveren voor de toegankelijkheid. De beoogde gronden zijn eigendom van de vzw Hadron en van de Zuster Apostolinnen uit Wetteren. Dank zij de aankoop kan de gemeente een verbinding maken tussen twee voetwegen.
Volgens oppositiepartij SVVO is er sprake van koppelverkoop. De vzw Hadron stelt als voorwaarde dat er enkel verkocht wordt in het geval hun ganse perceel zou omgezet worden van landbouwgrond naar zone voor openbaar nut.
Schepen Paul Cottenie ontkent dat er sprake is van een koppelverkoop. Er zal wel onderzocht worden of de bestemming gewijzigd kan worden en voorts zal de Gecoro zijn werk doen.