Skip to content

johan van bever

advertentie
Tijdens de gemeenteraad in Oosterzele bleek SVVO-raadslid Filip Michiels ontevreden over de vaststelling dat schepen Paul Cottenie in januari al had aangekondigd dat de kloosterzusters van Oosterzele ereburger zouden worden.

,,Deze aankondiging gebeurde nog voordat de gemeenteraad de beslissing nam'' zegt Filip Michiels. ,,Eerder moest de schepen ook al eens door de voorzitter van de gemeenteraad op de vingers getikt worden omdat hij aankondigingen deed over beslissingen die nog dienden genomen te worden. Dit is een ontkenning van het belang van de gemeenteraad.''

Filip Michiels benadrukt dat het niet de bedoeling is om te censureren. ,,Het schepencollege mag gerust vooraf mededelingen doen over punten die op de gemeenteraad komen, maar ze niet aankondigen als beslissingen die al genomen zijn.''