Skip to content

johan van bever

advertentie
De OCMW-raad van Oosterzele heeft het reglement rond de toewijzing van noodwoningen goedgekeurd. Nu kan het OCMW toewijzen en eventueel verlengen op basis van dat regelement. Totnogtoe werden de beslissingen genomen op basis van de situatie op dat moment. ,,Zo ontstaat een indruk van misbruik van het financieel voordelig regime'' zegt Jan Bogaert, OCMW-raadslid voor SVVO.

Het financieel voordelig regime blijft ongewijzigd maar er zijn nu enkele voorwaarden om een noodwoning te krijgen. Zo dient men in groot-Oosterzele gedomicilieerd te zijn, moet men de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en moet er zich een noodsituatie voordoen.

De personen die geholpen worden moeten binnen de vier maanden een andere woning vinden. Vroeger was dat drie maanden. Er wordt een eenmalige verlenging van twee maanden toegestaan, op basis van een sociaal verslag. Vroeger werd in alle gevallen een verlenging van drie maanden toegestaan. In uitzonderlijke gevallen werd dan nog eens verlengd.

Voortaan dient de noodwoning na de eerste verlenging onherroepelijk vrijgemaakt te worden voor eventuele andere noodgevallen. Indien er personen op dat moment nog geen onderdak gevonden hebben zal het OCMW buiten het circuit van de noodwoningen naar een oplossing zoeken.