Skip to content

johan van bever

advertentie
Een positief signaal in Oosterzele
In Oosterzele is de veertiendaagse ,,geef een positief signaal'' van start gegaan. Dat is een initiatief van de werkgroep tegen zinloos geweld binnen de gemeentelijke gezins- en welzijnsraad.

Voor de gelegenheid was Gella Vandecaveye naar Oosterzele gekomen om in de bibliotheek een vlindertegel te onthullen. Gella is de meter van de vzw Tegen Zinloos geweld.

De Gezins- en Welzijnsraad heeft tien tegels gekocht. 7 ervan gaan naar de verschillende scholen die deelnemen aan de veertiendaagse. Zij maakten een pestactieplan. Die plannen worden op zaterdag 15 maart om 14.30 uur voorgesteld in de bibliotheek in Scheldewindeke. De drie andere vlindertegels komen aan het gemeentehuis, het ocmw en de sporthal.

Ook de jeugdbewegingen nemen deel aan de veertiendaagse. Samen met de scholen maken ze vlinders en die worden opgehangen in een wensenvlinderhut in de bibliotheek.

Met deze actie wil Oosterzele aandacht vragen voor de problematiek van het zinloos geweld. ,,Steeds meer komt familiaal geweld voor en zinloos geweld doet zich ook op school voor'' zei burgemeester Johan Van Durme in zijn openingsrede.

Op 10, 11 en 12 maart vinden in de bibliotheek vormingsavonden plaats over geweldloos communiceren.Voor het programma en de inschrijvingen kan men terecht in de bibliotheek.