Skip to content

johan van bever

advertentie
Op 1 januari had een aantal Oost-Vlaamse gemeenten nog geen lokaal sociaal beleidsplan ingediend. Dat zijn in de direkte regio de gemeenten Lierde, Oosterzele, Wetteren en Zwalm. In Oosterzele en Wetteren zijn de plannen intussen wel al rond.
De lokale besturen die nog geen beleidsplan hebben ingediend, worden intensief opgevolgd door het provinciebestuur die hiervoor een ondersteuningsaanbod op maat ter beschikking stelt.
De meeste van de gemeentebesturen hebben reeds zelf aangegeven dat ze op korte termijn hun beleidsplan zullen indienen en dat enkel nog de finalisering dient plaats te vinden, met andere woorden dat de adviesraden, de gemeenteraad en de ocmw-raad er zich nog moeten over uitspreken. In Oosterzele is dat intussen gebeurd. Ook in Wetteren werd het plan al goedgekeurd, eind december. Blijkbaar was het op 1 januari nog niet gerarriveerd op het kabinet van de minister.
De gemeente Wetteren had wel een handicap om het lokaal sociaal beleidsplan op tijd te kunnen indienen, maar slaagde er toch in om het voor de deadline van 1 januari klaar te hebben. Omwille van herverkiezingen in april is het gemeentebestuur en het ocmw-bestuur pas maanden later van start kunnen gaan.