Skip to content

johan van bever

advertentie
De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen keurde de subsidieaanvraag voor de ambachtelijke zone Oosterzele principieel goed. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen voorziet in totaal in een subsidiebedrag van 15.000 euro. De Gemeente Oosterzele verleent zijn medewerking aan het uitbouwen van een duurzaam bedrijventerrein via een bijkomende subsidie van 2 500 euro.

De provinciale subsidie wordt toegekend aan Oost-Vlaamse kmo's die een samenwerkingsverband opzetten met het oog op het streven naar een duurzaam bedrijventerrein voor het werkjaar 2011. Een werkgroep, ondersteund door de lokale Unizo afdeling van Land van Rhode,  zal dit project verder opvolgen. Bij het indienen van het dossier engageerden zich al vijf bedrijven uit de ambachtelijke zone om mee te werken aan de verdere uitbouw. Het is nu de bedoeling om met de werkgroep het actieplan verder uit te werken.