Skip to content

johan van bever

advertentie

Groen! blijft tegenstander van twee maal twee rijstroken op de N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen. Dat zegt Jan Fiers. Provincieraadlid Paul Beeckman (Open VLD) diende een motie in om dringend werk te maken van de N42. In de motie staat ondermeer het wegwerken van de files op de E40 op de aansluiting met de N42, een betere ontsluiting van de fietsbrug en het verbreden van de weg naar 2 keer 2 rijstroken.

Jan Fiers betwijfelt het nut en de noodzaak van de wegverdubbeling. De nodige capaciteit voor de weg vermindert voorbij Oosterzele. Het grootste aantal ongevallen gebeuren tijdens inhaalmanoeuvres. Bestuurders komen op het andere rijvak terecht en botsen frontaal. Daar is een middenberm de beste oplossing zegt Fiers. De regio heeft volgens hem geen nood aan een extra autosnelweg.

De motie van Beeckman werd samengevoegd met een motie van Vlaams Belang. Vlaams Belang schreef de tekst ervan over van een eerder initiatief van zeven Vlaams parlementsleden van Sp.a, N-VA en CD&V over de prioritaire wegendossiers in Oost-Vlaanderen. De motie werd goedgekeurd, uitgezonderd door Groen!.