Skip to content

johan van bever

advertentie
In het komende jaar investeert de provincie 5 euro per meter onbevaarbare waterloop, samen goed voor 7.840.000 euro aan onderhouds- en investeringswerken. Op langere termijn komen er 15 bufferbekkens en 3 gemalen bij. Op dit moment worden alle Oost-Vlaamse gemeenten bezocht om de knelpunten en mogelijke oplossingen rond de wateroverlast in kaart te brengen.

Nu al blijkt dat er een vraag is naar een bijkomende maaibeurt in de zomer. De provincie dient dan ook een systeem uit te werken voor het geval er bij die maaibeurt gewassen beschadigd worden. Vaak moet men over de akker om een beek te kunnen bereiken.

De wateroverlast van december was uitzonderlijk. De 16 bestaande bufferbekkens liepen vol. Volgens provincieraadlid Jan Fiers zijn er ook nog mogelijkheden om water te bufferen op individuele percelen en hij vraagt het provinciebestuur om de overstromingsgebieden vrij te houden.