Skip to content

johan van bever

advertentie
Het woonuitbreidingsgebied in het gebied tussen de Voordries, de Achterdries en de Meersstraat in Oosterzele is niet nodig. Dat vindt de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Die keurde het ruimtelijke structuurplan Oosterzele goed, met uitzondering van het betrokken reserveringsgebied. Tegen dit onderdeel van het structuurplan was in de buurt veel verzet gerezen.

Een actiecomité woonde de gemeenteraad bij om de ongerustheid uit te drukken. Oppositiepartij SVVO stemde tegen het structuurplan en is de eerste partij in Oosterzele die reageert bij monde van Luc Verbanck en Filip Michiels. 'Voor het woonuitbreidingsgebied aan de Voordries en het reserveringsgebied tussen de Voordries, Achterdries en Meerstraat bestaat geen kwantitatieve onderbouwing. Daarbij zegt de Deputatie bovendien dat de cumulatie van beide ontwikkelingen de behoefte overstijgt'.