Skip to content

johan van bever

advertentie
Het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan van Oosterzele is wel integraal goedgekeurd door de provincie zegt schepen van ruimtelijke ordening Els De Turck. Nochtans staat in het besluit dat ‘alle richtinggevende en bindende bepalingen die de compensatie van het te schrappen woongebied van Balegem uitsluitend toelaten in het 'reserveringsgebied' te Oosterzele van goedkeuring onthouden worden”

‘In tegenstelling tot wat men zou kunnen afleiden na een eerste lezing van het besluit is de deputatie van oordeel dat het te schrappen woongebied van Balegem niet enkel naar de zone ‘Achterdries – Voordries – Meerstraat’ verplaatst mag worden maar dat het ook aan het woonuitbreidingsgebied achter het IZOO kan komen’ legt De Turck uit.

‘Het is aan het college van burgemeester en schepenen om zijn prioriteiten te kiezen. Het college blijft hier bij zijn vroegere standpunt en zal de site ‘Achterdries - Voordries – Meerstraat’ pas op lange termijn ontwikkelen. Deze visie werd per e-mail door de diensten van de Provincie aan de gemeentelijke diensten bevestigd. Daarnaast past deze visie in het kader van een nieuwe ontwerp-omzendbrief die voorziet in het soepeler aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden . Door het feit dat er te weinig kavels op de markt komen, wil de Provincie toekomstgericht het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden versoepelen.’