Skip to content

johan van bever

advertentie
Voordat het traktorverkeer en de fietsers van de N42 gehaald kunnen worden, moeten er eerst de nodige ventwegen aangelegd worden. Dat zegt schepen van Openbare werken Christ Meuleman uit Oosterzele. De afgelopen weken was er over de N42 intensief contact tussen het gemeentebestuur Oosterzele en de Vlaamse Overheid. 

‘Het gemeentebestuur van Oosterzele blijft bij de stelling die het al jaren poneert’ vertelt Meuleman. ‘Vooraleer het verkeer van deze vervoersmiddelen verboden kan worden, moeten er volwaardige alternatieven aanwezig zijn. Meer nog, prioritair moet het gedeelte ter hoogte van Gijzenzele met de aansluiting aan de autosnelweg aangepakt worden. Daar situeren zich immers de echte en problematische verkeerssituaties.’

Het Gemeentebestuur Oosterzele lanceerde een aantal compromisvoorstellen die moeten uitgevoerd zijn voordat er sprake kan zijn van het verbod voor fiets- en landbouwverkeer. Het gaat ondermeer om de uitbreiding van de fietsweg aan westelijke zijde tussen Heide en de Jonasweg in Zottegem, aan steengroeve Verlee in balegem wordt in het midden van de N42 een afslagstrook naar links aangevraagd, analoog met deze aan O.B.B.C. en het weren van landbouwverkeer op de volledige N42 en fietsverkeer tussen t ’Parksken en Wetteren is slechts mogelijk als ook de ventwegen tussen ‘t Parksken en Yshoute-Oosterzele aangelegd worden en als de Vlaamse Gemeenschap de Oude Geraardsbergsesteenweg herinricht met veilige afzonderlijke fietspaden.

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat er voorlopig niets wijzigt voor het landbouwverkeer en dat het voorstel van de Vlaamse Gemeenschap niet kan uitgewerkt worden zolang niet alle ventwegen zijn aangelegd en de nodige maatregelen zijn genomen op de Oude Geraardsbergsesteenweg.