Skip to content

johan van bever

advertentie
Oosterzele heeft in het afgelopen jaar voor 58.757 euro subsidies uitgekeerd voo ralternatieve energie en hoogrendementsbeglazing. Het gaat in totaal om 206 dossiers voor fotovoltaïsche zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing en een combinatie van waterpompsystemen met thermische zonnepanelen. Het gemeentebestuur Oosterzele is volgens Schepen Els De Turck van oordeel dat investeren in energiebesparende maatregelen en alternatieve energie blijvend rendeert. Daarom ook reserveerde het bestuur in het budget van dit jaar een bedrag voor het uitkeren van subsidies voor alternatieve energie ter waarde van 15 000 euro en hoogrendementsbeglazing voor 10 000 euro.