Skip to content

johan van bever

advertentie
Het gemeentebestuur van Oosterzele heeft maatregelen genomen tegen het sluikverkeer in Hogeveld; Op Hogeveld, een oude verkavelingsweg, werd de overlast door sluikverkeer, meestal aan hoge snelheid, steeds groter. Op advies van de Verkeerscommissie keurde de Oosterzeelse gemeenteraad een aantal verkeersmaatregelen voor Hogeveld goed. Naast het invoeren van een beperkt parkeerverbod werden twee rijbaankussens op het wegdek geplaatst. Door het uitvoeren van deze aanpassingen wordt geprobeerd het sluikverkeer in deze straat te beperken en de rijsnelheid drastisch te beperken.