Skip to content

johan van bever

advertentie
De burgemeester van Oosterzele, twee huidige schepenen en een gewezen schepen, zijn door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een boete van 1.650 euro voor het illegaal storten in een holle weg langs de N42. Het werd een mildere straf dan in eerste aanleg. Oppositiepartij SVVO vraagt in bedekte termen het ontslag van de betrokkenen.

Bij de aanleg van de N42 werd een holle weg in twee gesneden en het stuk naar Scheurbroek in Balegem werd als stort gebruikt door de gemeentelijke diensten.

Het hof sprak twee voormalige milieuschepenen Christianne Schreyen en Jean-Pierre Fack en oud-burgemeester Luc Verbanck vrij. Voormalige milieuschepen Jan Fiers, nu provincieraadslid voor Groen! krijgt een geldboete in plaats van een opschorting. Voor huidig burgemeester Johan Van Durme en de huidige CD&V-schepenen Paul Cottenie en Christ Meuleman is de aanvankelijke boete ernstig afgezwakt. Het hof motiveert dat de vier een onberispelijk strafverleden hebben, niet op geldgewin uit waren, zich maatschappelijk engageren en dat de afvalstoffen verwijderd zijn.

Het is niet duidelijk of dit nu voor de betrokken politici politieke gevolgen zal hebben. Oppositiepartij SVVO is van plan de Minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois, op de hoogte brengen van deze uitspraak. SVVO stuurt daarmee aan op het ontslag van de burgemeester en de schepenen.

Het is de minister die moet beslissen om een formele procedure op te starten. Dat gebeurt door de gouverneur te vragen een tuchtdossier samen te stellen en een tuchtverslag op te maken. Vervolgens wordt de betrokken mandataris gehoord. Nadien is het opnieuw aan de minister om al dan niet een sanctie aan de burgemeester of schepenen op te leggen.