Skip to content

johan van bever

advertentie
Het nationaal partijbestuur van de N-VA werd opnieuw samengesteld. Om een gezond evenwicht te hebben tussen professionele en niet-professionele politici in het partijbestuur, zijn vanuit de partijraad 15 mensen die parlementslid noch personeelslid zijn, verkozen voor dit partijbestuur. De 165 leden van de partijraad verkozen ook Jan Martens uit Scheldewindeke tot lid van dit hoogste orgaan van de N-VA. Jan Martens toont zich uitermate verheugd dat hij zich verder kan inzetten en helpen timmeren aan de inhoudelijke weg van de N-VA. Vooral de domeinen 'ruimtelijke ordening', 'plattelandsbeleid' en 'landbouw en natuur' dragen zijn interesse weg.