Skip to content

johan van bever

advertentie
Het voorstel van Groen! om aan het gemeentepersoneel van Oosterzele een fietsvergoeding toe te staan wanneer zij per fiets komen werken wordt verder uitgewerkt. De gemeente wil volgens burgemeester Johan Van Durme eerst overleggen met het personeel en de vakbonden. Wanneer er voldoende draagvlak bestaat voor het invoeren van de maatregel, keert het voorstel terug naar de gemeenteraad ter goedkeuring.