Skip to content

johan van bever

advertentie
De visie van de gemeente Oosterzele inzake het 'reserveringsgebied wonen' in de agrarische zone achter de Voordries is goedgekeurd door de Deputatie. Er is wel vooraf een Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig om het gebied te kunnen ontwikkelen. Dat zegt gedeputeerde Hilde Bruggeman op een vraag van provincieraadslid Hilde De Sutter. Deze laatste wou enige duidelijkheid over het goedkeuringsbesluit van de Deputatie over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oosterzele omdat er in de gemeente tegengestelde meningen bestaan of het gebied al dan niet ontwikkeld mag worden. 'Het komt aan de gemeente toe om te kiezen aan welke woonzone het prioriteit geeft, achter het IZOO of het reserveringsgebied achter de Voordries' legt Bruggeman uit. 'Het reserveringsgebied kan aangesneden worden wanneer de te bebouwen oppervlakte geruild wordt voor de geschrapte woonzone in het overstromingsgebied van de Molenbeek of als een woonbehoeftenstudie de noodzaak aantoont.'